Bjuvs kommunGrafisk identitet

Bjuvs kommun är beläget i nordvästra Skåne och innefattar den natursköna Söderåsen. Kommunen har formats från en renodlad jordbruksbygd, till ett gruvsamhälle för att etableras som ett brukssamhälle med stora industrier. För att tydligt illustrerade de positiva förändringarna som skett i kommunen, nya utmaningar samt koppla till visioner för framtiden sökte de en ny grafisk profil.

Vi utgick från kommunens historia och lät oss inspireras av gruvfacklan som utgör deras traditionella kommunsymbol. De fyra karaktäristiska linjerna från facklan omformades och fick istället illustrera en väg in i framtiden. Olika områden av kommunens verksamhet beskrevs med hjälp av tydliga piktogram. Den nya grafiska profilen appliceras på all framtida kommunikation för Bjuvs Kommun.