Bjuvs kommunVision 2020

Sommaren 2010 startade ett visionsarbete i Bjuvs kommun där kommunens politiker och tjänstemän började formulera målbilder för framtiden. Kommunen sökte ett kommunikationskoncept som kunde ligga som grund för framtida förändringar. Konceptet skulle förtydliga visionen, inspirera till förändrings samt användas för att rekrytera nya positioner till regionen.

Vision 2020 – En gemensam insats för att klarsynt utveckla boende, miljö och näringsliv i regionen. Visionen är en del av en större pågående förändring för att göra regionen till en mer attraktiv plats att leva, lära och arbeta. Vi tog fram koncept, hemsida och visuell identitet för utvecklingsarbetet. I en mer riktad insats att anställa nya lärare till regionen producerade vi även en rekryteringsvideo.

  • Fyllde 150 lärarplatser.
  • 25.000+ spelningar av videon genom sociala medier.
  • Tydligt kommunikationskoncept för framtida utvecklingsarbete.