Reliant

Reliant® är ett varumärke som tillverkar drivmedel och relaterade produkter av högsta kvalitet. Produkterna tillverkas enligt högsta möjliga kvalitetsnivå och målgruppen är människor som behöver pålitliga produkter. Kind fick uppdraget att utveckla en ny varumärkesidentitet, förpackningsdesign och kommunikationsplattform för Reliant®.

Vi utvecklade en varumärkesidentitet som återspeglar produkternas pålitlighet och professionalism. Tydlig typografi, enkel färgskala, ett ikonsystem som kommunicerar användningsområde och förpackningar visar tydligt den information som professionella användare behöver. Slutligen utvecklade vi även kommunikationsplattformen ”The fuel to trust” som kommunicera pålitlighet och trovärdighet.