Hello Let’s Grow

helloletsgrow! levererar nyttig, god och barnvänlig mat till förskolor i södra Sverige. Företagets mission är att ge barn den näring de behöver för att lära sig, växa och utvecklas. Vi fick uppdraget att ta fram en identitet som återspeglade företagets mission.

Den nya identitet skulle tilltala både barn och föräldrar och vara rolig, vänlig och enkel att känna igen. När projektet inleddes hette företaget Hälsomatlådan. Vi inledde med att ta fram ett nytt namn för varumärket, helloletsgrow!, som tydligt återspeglar företagets affärsidé och varumärkeslöfte. Logotypen designades för att vara kul och tillgänglig och kombinerades med ett visuellt system som kan anpassas för att kommunicera både skoj och allvar.

Den nya identiteten implementerades på ett stort antal ytor. En omfattande grafisk manual togs fram för att säkerställa konsekvens.